ivyskumy

 

Výsledky výskumov ovplyvňujú rozhodovanie podnikov a inštitúcií, pomáhajú zisťovať názory zákazníkov na tovar a služby, zamestnancov na zamestnávateľov, ale taktiež testovať reklamné koncepty či internetové stránky.

Staňte sa preto i Vy členom/kou on-line panelu respondentov na Slovensku. Nielen že sa prejavíte a vyjadríte svoj názor, zároveň budete mať šancu získať za účasť na výskumoch vecné i finančné odmeny. Registračný formulár nájdete tu.

www.ivyskumy.sk/?page=4&h=

 

Spoločnosť ivyskumy.sk mám tiež odskúšanú a neboli žiadne problémy.