AISA

28.03.2012 10:14

 

 Jednou z možností je vyplňovanie dotazníkov pre českú spoločnosť AISA, táto spoločnosť poskytuje možnosť prihlásiť na vyplňovanie dotazníkov všetkých členov domácnosti starších ako 15 rokov.Takže na jednu registráciu môžte prihlásiť napríklad aj 5 osôb.Cena jedného dotazníka sa pohybuje od 80,- do 120 Kč podľa rozsahu a keď to znásobíte počtom členov domácnosti vychádza to celkom slušne.
Dotazníky sú z rôznych oblastí kde vyjadrujete svoj názor napríklad na nejaký spotrebný tovar, prípadne reklamy, obchodné reťazce, alebo nejaké služby.


Ak vás to zaujalo a chcete sa zaregistrovať zašlite mi prosím nasledovné údaje:


Meno kontaktnej osoby za rodinu:

Počet členov na prihlásenie:
 
Telefónne číslo:
 
Email:

Mesto vrátane PSČ:
/nie celú adresu/
 
Po obdržaní údajov ich nahlásim spoločnosti, následne dostanete emial od spoločností na vyplnenie adresy a mien členov domácnosti a bude Vám doporučenou poštou doručené vaše prihlasovacie meno a heslo.

Potom vyplníte vstupný dotazník na základe ktorého Vám budú pridelované honorované dotazníky.
 
Všetky potrebné údaje mi zašlite na kontaktný mail: dankasipovska@zoznam.sk